Yuu Kashii – Photo Gallery Wallpaper / 香椎由宇/Yuko Kashii / Yuu Kashii – Người đẹp

Post date:

Author:

Category:

性别: 女
星座: 水瓶座
出生日期: 1987年02月16日
出生地: 日本,神奈川县
职业: 演员
更多外文名: Yuko Kashii (本名) / Yuu Kashii
更多中文名: 香椎悠子(本名) / 小田切悠子
家庭成员: 小田切让(夫)
 

Related Posts