Lưu Hạo Tồn / Haocun Liu / 刘浩存 – Người đẹp

Post date:

Author:

Category:

Lưu Hạo Tồn (tiếng Trung: 刘浩存), là một nữ diễn viên Trung Quốc; cô sinh ngày 20 tháng 5 năm 2000 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Wikipedia

性别: 女
星座: 金牛座
出生日期: 2000年05月20日
出生地: 中国,吉林,长春
职业: 演员
Related Posts